AKTUELLT

Akupunktur lindrar stress och minskar oro

 

Leg. Fysioterapeut/sjukgymnast Claes-Göran Erlandson på Karlskoga Sjukgymnastik, arbetar nu även med patienter med stressrelaterade besvär.

 

De vanligaste orsakerna till sjukskrivning (60%) är lindrig eller medelsvår psykisk ohälsa samt rygg- och nackbesvär. Senare tids forskning visar att akupunktur kan lindra stress och minska oro. Sedan tidigare har man vetat att akupunktur lindrar smärta som rygg- och nacksmärta samt smärta från muskler och leder. Man har nu medicinska bevis för att man fortare kan få tillbaks arbetsförmåga och minska lidande med akupunktur även vid besvär som stress, oro och sömnsvårigheter.

 

Sedan lång tid har man inom traditionell kinesisk medicin (TCM) behandlat dessa åkommor. För att man i den västerländska sjukvården ska få behandla dessa besvär måste man ha vetenskapliga studier som visar att behandling har effekt. Nya rön har publicerats som visar mekanismerna för hur akupunktur kan lindra stress och oro. Nya publicerade studier visar även hur akupunktur kan kombineras med kognitiv terapi samt motivations behandling i syfte att minska ohälsa. Även fysisk träning i form av muskelträning, vilket liknar akupunkturens effekt på kroppens system, används som behandling vid stressrelaterade besvär. Dessa vetenskapliga studier samt rön rörande akupunkturens roll vid sömnstörningar och det vetenskapliga underlaget vid smärta och ohälsa utgör grunden till att man nu kan behandla patienter med besvär som stress, oro och sömnsvårigheter.

 

Då besvär som har stress som grund blir mer och mer vanligt har leg. sjukgymnast Claes-Göran Erlandson specialiserat sig på att arbeta med akupunktur vid stressrelaterade besvär och sömnbesvär. Sedan tidigare arbetar man på Karlskoga Sjukgymnastik med besvär från rygg, nacke, leder och muskulatur med behandlingsformer som manuell behandling. rehabträning, akupunktur mot smärta. Claes-Göran har som enda sjukgymnast i Karlskoga specialistutbildning i Mekanisk Diagnos och Terapi. Han har nu alltså gått vidare och tar nu mera även emot patienter med besvär av stressrelaterad art och patienter med sömnstörningar.


Nu finns möjlighet att få estetisk akupunktur


Akupunktur mot rynkor och veck i ansiktet kan behandlas med akupunktur. Cirukation och nybildning av kolagen sker och ger ansiktet en ny lyster och en slätare hy. Normal ge behandling 10 gånger, två gånger i veckan. För att få ett varaktigt resultat rekommenderas att du tar 10 behandlingar, åtföljt av en underhållsbehandling var 6:e till 8:e vecka.

Denna behandlingsform ligger utanför ersättning från Region Örebro län.


Akupunktur har effekt vid kvinnorelaterade besvär 


som endometrios, foglossning, "övergångsbesvär" som värmevallningar och nattsvettning.Akupunktur vid spädbarnskolik


Aku-mottagningen i Karlskoga har nu behörighet för att få ge akupunktur vid spädbarnskolik.

Om diagnosen spädbarnskolik finns kan vi ge behandlingen.Huvudvärk och Migrän


Akupunktur är sedan september 2012 förstahands rekommendationen för behandling av migrän och huvudvärk i Storbritannien.
40 procent får besvär med musarm


Drygt fyra av tio har upplevt så kallade musarmsbesvär. Nära hälften upplever att smärtorna påverkar deras arbetsinsats. En av fem upplever att besvären i nacke, alar, armar och händer, ibland även rygg och bröst, haft en direkt negativ inverkan på deras effektivitet i arbetet.


Det visar en undersökning gjord av företaget Contour Design, tillverkare av egonomiska "möss", bland drygt 2 500 yrkesverksamma svenska datoranvändare.


Läkare och sjukgymnaster rekommenderar att man begränsar arbetet vid dator till fyra timmar om dagen.

Källa: Dagens Nyheter


AKUPUNKTUR har bevisad effekt på smärtan vid musarm.


Akupunktur vid förlossning


El-Akupunktur där ström kopplas till nålarna kan ge effektiv smärtlindring vid barnfödande, visar forskning från Karolinska Institutet och Högskolan Dalarna.